คู่มือการใช้งานระบบ OBEC PLAY

คู่มือการใช้งาน

การดู 248 ครั้ง

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

คู่มือการใช้งาน

การดู 65 ครั้ง

Scientkid Education Platform - วิทยาการคำนวณ อนุบาล

วิทยาการคำนวณ อ.3

การดู 61 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ ม.1 หน่วยที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 6 ครั้ง

วิทยาศาตร์ ป.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 6 ครั้ง

Phonics song สำหรับเด็ก ๆ ประถม

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 6 ครั้ง

การเน้นเสียงหนักในภาษาอังกฤษ ม.5

ภาษาต่างประเทศ ม.5

การดู 6 ครั้ง

Speaking

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 5 ครั้ง

ปฐมวัย

Kindergarten อ.2

การดู 5 ครั้ง

ห้องนิเทศ ศน.วิมลรัตน์

- อ.2

การดู 5 ครั้ง

รายวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 5 ครั้ง

รูปร่าง รูปทรง

- ม.1

การดู 5 ครั้ง

เทคโนโลยี ป.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 4 ครั้ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาษาไทย ป.4

การดู 4 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอน Active Learning

ภาษาไทย ป.5

การดู 4 ครั้ง

การแยกเคซีน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 4 ครั้ง

ภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย ป.6

การดู 4 ครั้ง

การอ่านภาษาอังกฤษ ม.6

ภาษาต่างประเทศ ม.6

การดู 4 ครั้ง

คำบอกช่วงเวลา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

การดู 4 ครั้ง

การงานอาชีพ 2

- ป.2

การดู 4 ครั้ง

ภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย ป.6

การดู 4 ครั้ง

สาระน่ารู้

- ม.1

การดู 4 ครั้ง

เพลงปฐมวัย

- ม.1

การดู 4 ครั้ง

คำไทยแท้

- ม.1

การดู 3 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 3 ครั้ง

พื้นฐานงานศิลป์ ป.4

ศิลปะ ป.4

การดู 3 ครั้ง

ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน

ภาษาไทย ป.4

การดู 3 ครั้ง

วิชาสังคมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

การดู 3 ครั้ง

เรียนภาษาอังกฤษกับครูฝ้าย

ภาษาต่างประเทศ ม.1

การดู 3 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 3 ครั้ง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 3 ครั้ง

เพลย์ลิสต์วิทยาการคำนวณที่ฉันชอบนะจ๊ะ

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 3 ครั้ง

บทความคณิตศาตร์

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 3 ครั้ง

คณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 3 ครั้ง

สุขศึกษาพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

การดู 3 ครั้ง

ภาคเรียนที่ 1

- ม.1

การดู 3 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 3 ครั้ง

เพลงอนุบาล

Kindergarten อ.2

การดู 3 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.2

- อ.2

การดู 3 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

การดู 3 ครั้ง

อังกฤษ ป.2

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 3 ครั้ง

ห้องเรียนครูแพม

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 3 ครั้ง

รวมสื่อคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 3 ครั้ง

คณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3

คณิตศาสตร์ ม.3

การดู 3 ครั้ง

การอ่านและการเขียนภาษาไทย

ภาษาไทย ป.3

การดู 3 ครั้ง

หุงหาและปลากัด

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

การดู 3 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

ภาษาไทย ป.4

การดู 3 ครั้ง

เรียนภาษาไทย

ภาษาไทย ป.4

การดู 3 ครั้ง

คำประสม ป.1

- ป.4

การดู 3 ครั้ง

Phonics การอ่านออกเสียงพยัญชนะ

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 3 ครั้ง

ภาษาอังกฤษประถมศึกษา

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 3 ครั้ง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ป.5

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 3 ครั้ง

ความรู้เบื้องต้นOBEC PLAY

วิทยาการคำนวณ อ.3

การดู 3 ครั้ง

เนื้อหา1

- อ.3

การดู 3 ครั้ง

สื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.1

การดู 3 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 3 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 3 ครั้ง

คำพื้นฐานป.5

ภาษาไทย ป.5

การดู 3 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.2

การดู 3 ครั้ง

ภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย ป.6

การดู 3 ครั้ง

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

การดู 3 ครั้ง

วิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten อ.3

การดู 3 ครั้ง

การงานอาชีพ 1

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

การดู 3 ครั้ง

วีดีโอการฝึกเพื่อพัฒนาในด้านพลศึกษาและกีฬา

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

การดู 3 ครั้ง

คำภาษาถิ่น

ภาษาไทย ป.6

การดู 3 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 3 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.5

การดู 3 ครั้ง

เทคโนโลยี ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 3 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ

- ป.6

การดู 3 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.1

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

รวมวิชาของครูนัทธ์รพี

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์

- ป.4

การดู 2 ครั้ง

บทเรียน

ภาษาไทย อ.3

การดู 2 ครั้ง

โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

สื่อการสอน ป.1

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 2 ครั้ง

1.ทำไมถึงต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.1

การดู 2 ครั้ง

อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 2 ครั้ง

วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย ป.2

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

- ป.2

การดู 2 ครั้ง

คลังตัวอย่าง

- ป.2

การดู 2 ครั้ง

การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ ป.2

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.1

- ป.2

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนที่ 1

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 2 ครั้ง

วิชาศิลปะ

ศิลปะ ป.4

การดู 2 ครั้ง

วิชาภาษาไทย ป.๑

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2

คณิตศาสตร์ ม.2

การดู 2 ครั้ง

สารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 2 ครั้ง

ฝึกอ่าน

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

การสอนศิลปะ

ศิลปะ ป.6

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

อังกฤษ ป.3

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

My English

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

ช่องของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

การดู 2 ครั้ง

food and drink

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 2 ครั้ง

ศิลปะ

- ป.3

การดู 2 ครั้ง

ห้องเรียนครูปีใหม่

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

การเคลื่อนไหวร่างกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

การดู 2 ครั้ง

The Weather

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 2 ครั้ง

สังคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

การดู 2 ครั้ง

ชั้นเรียนป.3

- ป.3

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทยแสนสนุก

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

โปรแกรม Scratch

- ป.1

การดู 2 ครั้ง

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.4

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 2 ครั้ง

สื่อการสอน

- ป.4

การดู 2 ครั้ง

เพย์ ดาวเคระห์ ดาวฤกษ์ เนบิวลา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 2 ครั้ง

ประโยคในภาษาไทย

ภาษาไทย ป.3

การดู 2 ครั้ง

หลักภาษาไทย ม.3

ภาษาไทย ม.3

การดู 2 ครั้ง

สนุกกับวิทยาศาสตร์(ป.3)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 2 ครั้ง

การแก้ปัญหาด้วยการเขียนข้อความ (อัลกอริทึม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ป.2

ภาษาไทย ป.2

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.5

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

Google Sketchup

Computer ม.3

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

game

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ป.4

ภาษาไทย ป.4

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.4

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

ห้องเรียนครูหนุงหนิง

ภาษาไทย ป.3

การดู 2 ครั้ง

โปรแกรม Python เบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ ม.2

การดู 2 ครั้ง

ทศนิยม

คณิตศาสตร์ ม.2

การดู 2 ครั้ง

คณิตสมาธิ

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 2 ครั้ง

Occupations อาชีพ

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 2 ครั้ง

การหาร

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

Work

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 2 ครั้ง

เวลา

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 2 ครั้ง

ชีวิตกับวิทยาศาตร์(ป.5)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 2 ครั้ง

ใบงานวิทยาการคำนวณ

- -

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์กับการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 2 ครั้ง

การงานอาชีพ ป.4

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนภาษาอังกฤษ ทุกระดับ

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ทดสอบการใช้งาน obec play

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.4

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ | การหาร

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 2 ครั้ง

วิชาคณิตศาสตร์

- ป.5

การดู 2 ครั้ง

สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

การดู 2 ครั้ง

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

การคูณ

คณิตศาสตร์ ป.2

การดู 2 ครั้ง

ภูมิศาสตร์

- -

การดู 2 ครั้ง

อาหาร

- -

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนที่1

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 2 ครั้ง

วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 Unit 2 Vehicle

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 2 ครั้ง

https://drive.google.com/file/d/1h1uJXgbupBWMarxoXGNc9k86isBAnh8B/view?usp=sharing

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 2 ครั้ง

เรียนรู้เรื่องสระอัว

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

The vehicle

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 2 ครั้ง

เศษส่วน

- ป.4

การดู 2 ครั้ง

พลังงานกับชีวิต

- ป.4

การดู 2 ครั้ง

การเคลื่อนไหวเบื้องต้น

- ป.4

การดู 2 ครั้ง

getting around

- ม.1

การดู 2 ครั้ง

คำนาม

- ม.1

การดู 2 ครั้ง

warintorn sopila

- ม.1

การดู 2 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ม.1

การดู 2 ครั้ง

สอนลงสี

ศิลปะ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย

- ป.4

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย

- ป.4

การดู 2 ครั้ง

ทัศนธาตุ

ศิลปะ ป.4

การดู 2 ครั้ง

เส้น

- ป.4

การดู 2 ครั้ง

การย่อยอาหารป.6

- ป.4

การดู 2 ครั้ง

O-NET ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

ชนิดของคำ

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

วีดีโอ PA

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

สระในภาษาไทย

Kindergarten อ.3

การดู 2 ครั้ง

วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 Unit 1 Food

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 2 ครั้ง

รู้เขารู้เรา

แนะแนว ป.1

การดู 2 ครั้ง

วPA

ภาษาไทย ป.6

การดู 2 ครั้ง

คำนาม

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

กิจกรรการสอนครูทิฆัมพร

คณิตศาสตร์ ป.1

การดู 2 ครั้ง

กิจกรรมการสอนครูมะลิวัลย์

ภาษาไทย ป.6

การดู 2 ครั้ง

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 2 ครั้ง

การนิเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

การดู 2 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

โดมิโน่คำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.6

การดู 2 ครั้ง

สุขศึกษา ป 4

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 2 ครั้ง

เคลื่อนไหวเป็นตัวเลข

Kindergarten อ.3

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทยสำหรับอนุบาล

ภาษาไทย อ.3

การดู 2 ครั้ง

พระพุทธป.2

- อ.3

การดู 2 ครั้ง

คำควบกล้ำ

ภาษาไทย ป.5

การดู 2 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 2 ครั้ง

การนำเข้าสู่บทเรียน

- ป.1

การดู 2 ครั้ง

อากาศ

- ป.1

การดู 2 ครั้ง

สังคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

การดู 2 ครั้ง

วิชาวิทยาคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ม.2

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

IT

- ม.1

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ป.2

ภาษาไทย ป.2

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

ศิลปะ

นาฏศิลป์ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ปฐมวัย

- ป.4

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์อนุบาล3

คณิตศาสตร์ อ.3

การดู 2 ครั้ง

การเน้นเสียงหนักในภาษาอังกฤษ ม.5

ภาษาต่างประเทศ ม.5

การดู 2 ครั้ง

คู่มือการใช้งานระบบ OBEC PLAY

คู่มือการใช้งาน ม.5

การดู 2 ครั้ง

เครื่องมือโปรแกรม

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 2 ครั้ง

Days and Months วันและเดือน

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 2 ครั้ง

หลักภาษาไทย ม.1

ภาษาไทย ม.1

การดู 2 ครั้ง

หลักภาษาไทย ม.2

ภาษาไทย ม.2

การดู 2 ครั้ง

พลศึกษา

- ม.2

การดู 2 ครั้ง

อบรม2

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 2 ครั้ง

อบรม3

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 2 ครั้ง

ศิลปะเพื่อการเรียนรู้

ศิลปะ ป.5

การดู 2 ครั้ง

พุทธประวัติ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ป3

- ป.5

การดู 2 ครั้ง

สนุกกับภาษาจีน

- ป.5

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาตร์ ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 2 ครั้ง

ทั่วไป

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 2 ครั้ง

รายการอยากจะคุย

- ป.3

การดู 2 ครั้ง

วิชาภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย ป.6

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 2 ครั้ง

The Weather1

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

ห้องเรียน ครูน้ำฝน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ป.5

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 2 ครั้ง

อนุบาล

- อ.2

การดู 2 ครั้ง

ท่าเต้น Hoppy & Happy

- อ.2

การดู 2 ครั้ง

สังคม ป.1

- อ.2

การดู 2 ครั้ง

อนุบาล3

Kindergarten อ.3

การดู 2 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.6

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ป.6

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย ป.6

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.4

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ความรู้ทั่วไป

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.1

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ป.5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

ภาษาไทย ป.5

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

ภาษาต่างประเทศ ม.1

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทยม.3

ภาษาไทย ม.3

การดู 2 ครั้ง

กังหันลม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

- ม.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

วิทยาการคำนวณ ป.1

การดู 2 ครั้ง

สุขศึกษา ม.1

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 2 ครั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์สั้น

คู่มือการใช้งาน ม.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

- ป.4

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

- ป.3

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

นานาสาระ

- ป.1

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

- ป.3

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 2 ครั้ง

คณิต ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

ห้องนิเทศส่วนตัว

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

- ป.3

การดู 2 ครั้ง

ดนตรีพื้นเมือง

ดนตรีไทย ป.5

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 2 ครั้ง

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

วิทยาการคำนวณ ม.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

- ม.3

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ม.2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวนณ 1 บทที่ 1-4

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวนณ 1 บทที่ 1-3

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 2 ครั้ง

การละลายของสารในน้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป. 5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 2 ครั้ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- ป.5

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวนณ 1 บทที่ 1-1

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวนณ ม.1 บทที่ 6

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 2 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 2 ครั้ง

อณาวิล1

ภาษาต่างประเทศ ม.1

การดู 2 ครั้ง

งานประกัน ส่งงานอบรม ตรวจงานให้ด้วยค่ะ

คู่มือการใช้งาน ม.1

การดู 2 ครั้ง

สารคดี

สารคดี ม.1

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

เสียงกับการได้ยิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

การดู 2 ครั้ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 2 ครั้ง

แผนภูมิแท่งย่นระยะ คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 2 ครั้ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

การดู 2 ครั้ง

แจกลูกสะกดคำ

- ป.2

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

- ป.2

การดู 2 ครั้ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

- ป.2

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

ภาษาไทย ป.2

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

Kindergarten อ.3

การดู 2 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร ชั้น ป.5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

Kindergarten อ.2

การดู 2 ครั้ง

Canva for Education

คู่มือการใช้งาน อ.2

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

- อ.2

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 บทที่ 1 จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.1

การดู 2 ครั้ง

อนุบาล 3

- ม.1

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ม.1

ภาษาไทย ม.1

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

Computer ป.6

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

Kindergarten อ.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

ภาษาไทย ป.1

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ 1

วิทยาการคำนวณ ป.2

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ป.3

ภาษาไทย ป.3

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.5

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 2 ครั้ง

เกมปฐมวัย

- ป.5

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 2 ครั้ง

ห้องเรียนดนตรี

ดนตรีสากล ม.1

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ -

การดู 2 ครั้ง

ไตรยางศ์

ภาษาไทย ป.3

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ปฏิกิริยาเคมี ม.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 2 ครั้ง

สื่อมัลติมีเดีย สืบสานนาฏศิลป์โขน EP60

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องของฉัน

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

- ป.1

การดู 2 ครั้ง

english

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

ภาษาไทย ป.6

การดู 2 ครั้ง

การใช้งาน Scratch

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 2 ครั้ง

การทำบราวนี่

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

การดู 2 ครั้ง

สุขศึกษา ป.6

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

การดู 2 ครั้ง

สารคดี

สารคดี ป.6

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

การดู 2 ครั้ง

เทคโนโลยี

- ม.2

การดู 2 ครั้ง

SKETCHUP ม.3

Computer ม.1

การดู 2 ครั้ง

บนเรียนของฉัน

ภาษาไทย ป.2

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ประถมศึกษา

วิทยาการคำนวณ ป.3

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

- ป.3

การดู 2 ครั้ง

IT

Computer ป.3

การดู 2 ครั้ง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 2 ครั้ง

https://youtu.be/-aJYZBh2Zko

ภาษาไทย ป.6

การดู 2 ครั้ง

การทำขนมกล้วยกวน

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

การดู 2 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ ม.1 หน่วยที่ 2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

การดู 2 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.6

- ป.6

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

ช่องของฉัน รร.ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์

คณิตศาสตร์ ป.2

การดู 2 ครั้ง

คอมพิวเตอร์

- ป.2

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

การดู 2 ครั้ง

อนุบาลปีที่2-3

Kindergarten อ.2

การดู 2 ครั้ง

คณิต

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

ภาษาไทย ม.3

การดู 2 ครั้ง

https://www.youtube.com/watch?v=qzPOYXRMqsY

ภาษาต่างประเทศ ม.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ | Scratch

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนองฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

Kindergarten อ.3

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของชั้น

- อ.3

การดู 2 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1

ภาษาต่างประเทศ อ.3

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.3

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษา

วิทยาการคำนวณ ม.3

การดู 2 ครั้ง

กรุงศรีอยุธยา

- ม.3

การดู 2 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 2 ครั้ง

ภาษาไทย ป.3 เทอม 1

ภาษาไทย ป.3

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 2 ครั้ง

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ ม.1

การดู 2 ครั้ง

คู่มือทั่วไป

- ม.1

การดู 2 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้

คู่มือการใช้งาน ม.1

การดู 2 ครั้ง

บทเรียนวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

วิทยาการคำนวณ ป.2

การดู 2 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 2 ครั้ง

การเขียนและการอ่านเศษส่วน ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 2 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 1 ครั้ง

สังคมศึกษาม.1

- ม.1

การดู 1 ครั้ง

- ม.1

การดู 1 ครั้ง

อนุบาล

Kindergarten อ.2

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

การดู 1 ครั้ง

ดนตรีไทย ป.6

- ม.2

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 1 ครั้ง

ศิลปะ

ศิลปะ ป.1

การดู 1 ครั้ง

คำไทยแท้

ภาษาไทย ป.5

การดู 1 ครั้ง

A/An

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.3

วิทยาการคำนวณ ม.3

การดู 1 ครั้ง

ชนิดคำไทย

ภาษาไทย ป.6

การดู 1 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.5

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

การงานอาชีพ ม.2

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

การดู 1 ครั้ง

อนุบาล

- อ.2

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ม.1

- ม.1

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ม.ต้น

ภาษาไทย ม.1

การดู 1 ครั้ง

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 1 ครั้ง

ทัศนธาตุ ม.1

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

เสียงฝน

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทยป.3

ภาษาไทย ป.3

การดู 1 ครั้ง

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

คณิตศาสตร์ 5

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

วิชาดนตรี ม.3

ดนตรีสากล ม.3

การดู 1 ครั้ง

- ม.3

การดู 1 ครั้ง

- ม.3

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาการคำนวณ ป.5

การดู 1 ครั้ง

พระพุทธศาสนา ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 1 ครั้ง

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

สารคดี

สารคดี ป.5

การดู 1 ครั้ง

การ์ดเกมColorWheel

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 1 ครั้ง

ใบงาน

ภาษาไทย ป.3

การดู 1 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

การงานอาชีพ

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.5

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทยป.3

ภาษาไทย ป.3

การดู 1 ครั้ง

กลุ่มสาระภาษาไทย

ภาษาไทย อ.3

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.5

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 1 ครั้ง

วิชาพลศึกษา ชั้น ป.3 (การเลี้ยงลูกด้วยหลังเท้า)

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 1 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้

- ป.3

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

Phonics Song for Children

Kindergarten อ.3

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.5

การดู 1 ครั้ง

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

โครงการอาหารกลางวัน

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

ประเมิน PA

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

กิจกรรมการสอนครูรัตนา

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

การดู 1 ครั้ง

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

หลักการนิเทศ

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

หน้าที่พลเมือง ป.6

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

การดู 1 ครั้ง

กิจกรรมหน้าเสาธง

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

พระพุทธป.2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

การดู 1 ครั้ง

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ม.5

ภาษาต่างประเทศ ม.5

การดู 1 ครั้ง

ศิลปะ

- ม.5

การดู 1 ครั้ง

ลูกข่างหลากสี

- ม.5

การดู 1 ครั้ง

สนใจในความน่าจะเป็น

- ม.5

การดู 1 ครั้ง

ส่งงาน

- ม.5

การดู 1 ครั้ง

หน่วยฝน

- ม.5

การดู 1 ครั้ง

- ม.5

การดู 1 ครั้ง

การแสดงท่าทางของแมว

ภาษาไทย ป.2

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย

- ป.2

การดู 1 ครั้ง

คณิต ป 4

- ป.2

การดู 1 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 บทที่ 1 อสมการ

คณิตศาสตร์ ม.3

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวนณ 1 บทที่ 1-2

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 1 ครั้ง

การงานอาชีพ ม.2

- ม.1

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนสำหรับอนุบาล

สุขศึกษาและพลศึกษา อ.3

การดู 1 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ม.2

การดู 1 ครั้ง

ระดับการศึกษาปฐมวัย

Kindergarten อ.3

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนที่2

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 1 ครั้ง

ความรู้เบื้องต้นOBEC PLAY

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

English Pronunciation

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

แบบฝึกภาษาต่างประเทศ

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1

- ม.1

การดู 1 ครั้ง

- ม.1

การดู 1 ครั้ง

The Weather

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 1 ครั้ง

บทความ

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

การดู 1 ครั้ง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์ ม.2

การดู 1 ครั้ง

คอมพิวเตอร์

Computer ป.4

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ป. 1

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนป.1

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ม.1

ภาษาไทย ม.1

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ม.3

ภาษาไทย ม.3

การดู 1 ครั้ง

ช่องบทเรียน วิธีการทางประวัติศาสตร์ ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 1 ครั้ง

งานโรงเรียน

คู่มือการใช้งาน ป.5

การดู 1 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 1 ครั้ง

สระในภาษาไทย (บทความ)

ภาษาไทย ป.3

การดู 1 ครั้ง

สระภาษาไทย สระเอีย

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

สระภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

เรียนรู้สระในภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

รูปสามเหลี่ยม

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ป.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 1 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 1 ครั้ง

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 1 ครั้ง

การอ่านใบโบก ใบบัว

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

ภาษาไทย ป.3

การดู 1 ครั้ง

ณัฐริกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.3

การดู 1 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

ภาษาต่างประเทศ อ.3

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

- อ.3

การดู 1 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

สุขศึกษาและพลศึกษา อ.3

การดู 1 ครั้ง

คณิตวิทยาการ

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 1 ครั้ง

สุขศึกษาเเละพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

การดู 1 ครั้ง

ป.๑

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.3

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 1 ครั้ง

English Is Fun

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 1 ครั้ง

การเรียนการสอนระดับปฐมวัย

วิทยาการคำนวณ อ.3

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

การดู 1 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้

Kindergarten อ.2

การดู 1 ครั้ง

อัลกอริทึม

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 1 ครั้ง

Mathematic

- ป.4

การดู 1 ครั้ง

English

- ป.4

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 1 ครั้ง

ศาสนากับการดำรงชีวิต

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 1 ครั้ง

ศิลปะที่น่าสนใจ

- ป.3

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ป.4

ภาษาไทย ป.4

การดู 1 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนภาษาไทย

ภาษาไทย ป.3

การดู 1 ครั้ง

ท่องโลกประวัติศาสตร์

- ป.3

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย

- ป.3

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.3

การดู 1 ครั้ง

3. การระเหิดและการระเหิดกลับ วิทย์ ป.5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

รายวิชาภาษาไทย

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 1 ครั้ง

รายวิชาวิทยาศาสตร์

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

ใบความรู้

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 1 ครั้ง

รายวิชาภาษาอังกฤษ

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

ปฐมวัย

Kindergarten อ.2

การดู 1 ครั้ง

เรื่อง อัลกอริทึม ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1

การดู 1 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงของสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 1 ครั้ง

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

การเขียนโปรแกรม ม.3

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

ผลงาน

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 1 ครั้ง

การเรียนการสอน ON Hand

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

การดู 1 ครั้ง

การใช้ playlist

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองตูม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 1 ครั้ง

วิธีการทางประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

วิทยาการคำนวณ ป.5

การดู 1 ครั้ง

การจำแนกสัตว์

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาตร์ ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 1 ครั้ง

บทเรียนของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 1 ครั้ง

อังกฤษ

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

คณิตศาสตร์

- ป.5

การดู 1 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 1 ครั้ง

ห้องเรียนโคก หนอง นา

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.5

การดู 1 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.1

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 1 ครั้ง

สืบเสาะ1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทยป.4

ภาษาไทย ป.4

การดู 1 ครั้ง

การนำเข้าสื่อ

- ป.4

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ป.6

- ป.4

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ป.3

ภาษาไทย ป.3

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทยม.2

ภาษาไทย ม.2

การดู 1 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ม.4

ภาษาต่างประเทศ ม.4

การดู 1 ครั้ง

DLTV

- ม.4

การดู 1 ครั้ง

เวลา

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3

การดู 1 ครั้ง

ช่องของฉัน รร.ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์

คณิตศาสตร์ ป.2

การดู 1 ครั้ง

- ป.2

การดู 1 ครั้ง

ป.6

- ป.2

การดู 1 ครั้ง

- ป.2

การดู 1 ครั้ง

English P.5

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 1 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1

การดู 1 ครั้ง

คณิตศาสตร์

- ป.6

การดู 1 ครั้ง

เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 1 ครั้ง

การขับเคลื่อน NT

คู่มือการใช้งาน ป.4

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 1 ครั้ง

- ป.4

การดู 1 ครั้ง

เสียงในภาษาไทย

ภาษาไทย ม.1

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ป.2

- ม.1

การดู 1 ครั้ง

บทเรียน

- ม.1

การดู 1 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.2

- ม.1

การดู 1 ครั้ง

Scratch

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 1 ครั้ง

kja.

คณิตศาสตร์ ป.1

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ ป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 1 ครั้ง

การปลูกกัญชา

- ป.4

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ป.4

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

English P.4

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 1 ครั้ง

คอมพิวเตอร์ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 1 ครั้ง

นิทาน

- ป.4

การดู 1 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ชั้นป.1

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 1 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

มาตราตัวสะกด

ภาษาไทย ป.3

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 1 ครั้ง

รายวิชาสังคมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 1 ครั้ง

บทเรียน

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาตร์ประถมศึกษา

- ป.4

การดู 1 ครั้ง

บทความ บทอาขยาน ชั้นป5

- ป.4

การดู 1 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ อ.2

การดู 1 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ชั้นป.2

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 1 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

ภาษาไทย ป.4

การดู 1 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.1

การดู 1 ครั้ง

สื่อ

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

ม.2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์ ม.2

การดู 1 ครั้ง

Scratch

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 1 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย

- ม.1

การดู 1 ครั้ง

คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 1 ครั้ง

วิชาภาษาอังกฤษ ป.3

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 1 ครั้ง

ฺฺBack to school

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 1 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.2

การดู 1 ครั้ง

เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 1 ครั้ง

ซูโดกุ

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 1 ครั้ง

นิทานสำหรับเด็ก เรื่อง “ครอบครัวมีสุข”

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 1 ครั้ง

อาหารที่ชอบ

ภาษาไทย ป.3

การดู 1 ครั้ง

ภาษาไทย ป.2

ภาษาไทย ป.2

การดู 1 ครั้ง

อักษรนำ

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.1

- ป.1

การดู 1 ครั้ง

คู่มือการ Upload วีดีโอลง Youtube

คู่มือการใช้งาน ป.1

การดู 1 ครั้ง

งาน โชว์

ภาษาไทย ป.3

การดู 1 ครั้ง

การฝึกอ่านคำ สระเออ

ภาษาไทย ป.1

การดู 1 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ป.1

การดู 1 ครั้ง