การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น การดู 320 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
แสดงความคิดเห็น
คู่มือการใช้งานระบบ OBEC PLAY (มีใบประกาศ)
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 320 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท Youtube - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 139 ครั้ง
การนำเข้าสื่อจาก OBEC Content Center - OBEC PLA
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 118 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท Google Drive - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 95 ครั้ง
การเขียนบทเรียนด้วย Text Editor - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 59 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท HTML5 VDO - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 56 ครั้ง
การสร้างแบบทดสอบท้ายบทเรียน - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 190 ครั้ง
การสร้างเพลย์ลิสต์ - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 56 ครั้ง
การสร้างคลัง Play List | OBEC PLAY เพื่องานนิเท
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 22 ครั้ง