การเรียนการสอนแบบไฮสโคป โดยการจัดกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย
Kindergarten อ.3 การดู 82 ครั้ง


หนึ่งฤทัย สมบูรณ์ channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป.อุดรธานี เขต 1
แสดงความคิดเห็น
วีดีโอ PA
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

การเรียนการสอนแบบไฮสโคป โดยการจัดกิจกรรมกลางแจ้
Kindergarten... อ.3
การดู 82 ครั้ง
เศษส่วน
คณิตศาสตร์... ป.4
การดู 51 ครั้ง
เรื่อง Vehicle
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
การดู 98 ครั้ง