การงานพื้นฐานอาชีพ

 


ภาวะโภชนาการ

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2


ไพฑูรย์ แสนดี
โคกหนองนา

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3


เพิ่มศักดิ์ โพธิ์ทิพย์
การตกแต่งบ้าน

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2


suphannaporn เชิดทอง
ข้าวหรรษา

การงานพื้นฐานอาชีพ อ.3


ณัฐริกา ภาพักดี
การจับผ้า

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2


วิภาดา โสตาราช
วิธีการทำหมูหวาน

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3


ชาลิสา สรรพโส