คมสันต์ สุขไมตรี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
สพป.อุดรธานี เขต 1


การนำไฟฟ้าของวัสดุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 50 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอน คุณครูคมสันต์ สุขไมตรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 38 ครั้ง

การนำเสนอสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 35 ครั้ง

การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 35 ครั้ง