วิชาพลศึกษา ป.6
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 การดู 52 ครั้ง

อาทิตย์ ลีบาง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1


สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬาแสดงความคิดเห็น
กิจกรรมการสอนครูอาทิตย์
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ อรวรรณ ปราบศัตรู

วิชาพลศึกษา ป.6
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.6
การดู 52 ครั้ง
วิชาฟุตบอล ป.6
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.6
การดู 46 ครั้ง
บทความ
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.6
การดู 38 ครั้ง
หนังสือ มวย
สุขศึกษาและพลศึกษา... ทุกระดับชั้น
การดู 27 ครั้ง