คุกกี้เสี่ยงทาย (ทายรูปเรขาคณิต 2 มิติ)
คณิตศาสตร์ ป.1 การดู 57 ครั้ง


ทิฆัมพร ไชโย channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1


จับสลากเพื่อนำรูปที่ได้มาจัดหมวดหมู่ว่าเป็นรูปเรขาคณิต 2 มิติ ชนิดใดแสดงความคิดเห็น
กิจกรรการสอนครูทิฆัมพร
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ อรวรรณ ปราบศัตรู

คุกกี้เสี่ยงทาย (ทายรูปเรขาคณิต 2 มิติ)
คณิตศาสตร์... ป.1
การดู 57 ครั้ง
เรขาคณิต 2 มิติ
คณิตศาสตร์... ป.1
การดู 83 ครั้ง
การสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยเสริมด้วยแบบฝึกการ์ตูน
คณิตศาสตร์... ป.1
การดู 64 ครั้ง
แบบฝึกการ์ตูน เรื่อง ลูกเต๋าเสี่ยงบวก
คณิตศาสตร์... ป.1
การดู 64 ครั้ง