กิจกรรมโดมิโน่คำคล้องจอง
ภาษาไทย ป.6 การดู 68 ครั้ง


มะลิวัลย์ มะรี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1


กิจกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจคำคล้องจอง และสามารถนำคำคล้องจองที่ได้ไปใช้ในการแต่งคำประพันธ์ได้แสดงความคิดเห็น
โดมิโน่คำคล้องจอง
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ มะลิวัลย์ มะรี

กิจกรรมโดมิโน่คำคล้องจอง
ภาษาไทย... ป.6
การดู 68 ครั้ง