มณีรัตน์ โคตรมงคล


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


คำไทยที่มาจากภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 41 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 39 ครั้ง

การผันวรรณยุกต์

ภาษาไทย ป.3

การดู 36 ครั้ง

การวาดภาพระยะไกลใกล้ 3มิติ

ศิลปะ ม.4

การดู 35 ครั้ง

คำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.3

การดู 23 ครั้ง