โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 1 คน)


วรกัญญา ขิปวัติ

โคกโพธิ์วิทยา

สพป.อุดรธานี เขต 1