โรงเรียนบ้านจำปา สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 1 คน)


วชิรา ปัญญาแสง

บ้านจำปา

สพป.อุดรธานี เขต 1