โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 1 คน)


สุระนัย ส่อนนาลา

บ้านนาบัวไผ่วิทยา

สพป.อุดรธานี เขต 1