ธงชัย พละสาร


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
สพป.อุดรธานี เขต 1


การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 64 ครั้ง

พิธีไหว้ครู 2565

ภาษาไทย -

การดู 45 ครั้ง

โครงการอาหารกลางวัน

ภาษาไทย -

การดู 40 ครั้ง

VTR งานเกษียณ 2565

ภาษาไทย -

การดู 39 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนอนุบาล3

Kindergarten อ.3

การดู 31 ครั้ง

VTR ประเมิน PA ผู้อำนวยการ

Kindergarten -

การดู 30 ครั้ง

กิจกรรมว้นไหว้ครู ปี 2566

Kindergarten -

การดู 2 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566

Kindergarten -

การดู 2 ครั้ง