ธงชัย พละสาร


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
สพป.อุดรธานี เขต 1


การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 49 ครั้ง

พิธีไหว้ครู 2565

ภาษาไทย -

การดู 34 ครั้ง

VTR งานเกษียณ 2565

ภาษาไทย -

การดู 30 ครั้ง

โครงการอาหารกลางวัน

ภาษาไทย -

การดู 25 ครั้ง

VTR ประเมิน PA ผู้อำนวยการ

Kindergarten -

การดู 23 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนอนุบาล3

Kindergarten อ.3

การดู 22 ครั้ง