โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 2 คน)


นิรมล ภูเลื่อมคำ

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

สพป.อุดรธานี เขต 1

อภิรัฐ ศิริกุล

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

สพป.อุดรธานี เขต 1