โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 2 คน)


กรแก้ว นาคเจริญ

บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

สพป.อุดรธานี เขต 1

ลลิตา ชัยภิบาล

บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

สพป.อุดรธานี เขต 1