โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 2 คน)


นิรัชฎา ยศพล

บ้านดงใหญ่

สพป.อุดรธานี เขต 1

มานิดา ซ้ายสุพรรณ

บ้านดงใหญ่

สพป.อุดรธานี เขต 1