โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 0 คน)