โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 6 คน)


ชาญวิทย์ จันทร์เขียว

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1

สพป.อุดรธานี เขต 1

ทรรศนกร สงครินทร์

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1

สพป.อุดรธานี เขต 1

นางสาวปานไพลิน สุวงศ์

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1

สพป.อุดรธานี เขต 1

นิศานาถ กองนาง

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1

สพป.อุดรธานี เขต 1

ปุญชรัสมิ์ บรรณวิริยะกุล

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1

สพป.อุดรธานี เขต 1

วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1

สพป.อุดรธานี เขต 1