โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 2 คน)


ทับทิม โคตะมี

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

สพป.อุดรธานี เขต 1

นายอลงกรณ์ โรหิตาคนี

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

สพป.อุดรธานี เขต 1