วชิราภรณ์ บุญเสริฐ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
สพป.ชลบุรี เขต 1


การทำบราวนี่ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมัน

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

การดู 48 ครั้ง

สไลด์หน่วยสัตว์น่ารัก อนุบาล 2

Kindergarten อ.2

การดู 47 ครั้ง

การทดลองระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 41 ครั้ง

การใช้งานโปรแกรมสแคช

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 27 ครั้ง