วิภาดา โสตาราช


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
สพป.อุดรธานี เขต 1


ชนิดของเครื่องดื่ม

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

การดู 126 ครั้ง

การจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

การดู 116 ครั้ง

เครื่องดื่มและการบริการ

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

การดู 108 ครั้ง

ขั้นตอนการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

การดู 83 ครั้ง

การประกอบเครื่องดื่ม

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

การดู 77 ครั้ง

การจับผ้า

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

การดู 57 ครั้ง