อัจฉริยา เพชรดี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
สพป.อุดรธานี เขต 4


เกมการศึกษา Coding

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 51 ครั้ง

การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

การดู 41 ครั้ง

หลักสูตร การถ่ายภาพ เล่าเรื่อง ตัดต่อด้วยมือถือ

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

การดู 39 ครั้ง

แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ม.2

การดู 35 ครั้ง

กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์"ฟองสบู่ยัก"

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.3

การดู 27 ครั้ง

ทรัพย์สินทางปัญญา

วิทยาการคำนวณ ม.2

การดู 26 ครั้ง