ธีระวัฒน์ แซ่หลิ่ว


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2


ทำความรู้จัก โคก หนอง นา โมเดล

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

การดู 46 ครั้ง

ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ดนตรีสากล ม.1

การดู 35 ครั้ง

โคกหนองนา โมเดล

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

การดู 34 ครั้ง

ดนตรีไทยในสมัยอยุธยา

ดนตรีไทย ม.3

การดู 30 ครั้ง