พลกฤษณ์ พิมพ์สุด


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


วงจรไฟฟ้าแบบขนานและอนุกรม

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.5

การดู 22 ครั้ง