จันทิรา แก้วบุตรา


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร
สพป.นครพนม เขต 1


DLTV

การดู 46 ครั้ง

อักษรกลาง

ภาษาไทย ป.1

การดู 44 ครั้ง

ฝึกสร้างการเขียนบทเรียนด้วย Text Editor-OBEC PLAY

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.1

การดู 40 ครั้ง

Phonice ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ อ.3

การดู 30 ครั้ง