เอกราช วรรณคีรี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
สพป.อุดรธานี เขต 1


แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

การงานพื้นฐานอาชีพ

การดู 47 ครั้ง

การนำเสนอสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

การดู 42 ครั้ง

ประชุมการเข้าค่ายพักแรมกลุ่มย่อย 3 โรงเรียน

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

การดู 41 ครั้ง

โครงการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

การดู 40 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.3

การดู 39 ครั้ง

การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

การดู 38 ครั้ง

วันเด็กแห่งชาติ 2566

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

การดู 38 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

การงานพื้นฐานอาชีพ ป.6

การดู 37 ครั้ง

คุณครูคนใหม่

แนะแนว ป.6

การดู 36 ครั้ง