ไพฑูรย์ แสนดี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1


ภาวะโภชนาการ

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

การดู 42 ครั้ง

อาหารและเครื่องดื่ม

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

การดู 34 ครั้ง