พรณรงค์ ทรัพย์คง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
สพป.จันทบุรี เขต 1


การนำเข้าสื่อจาก OBEC Content Center - OBEC PLAY

Kindergarten อ.3

การดู 136 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ภาพพิกเซล

Kindergarten อ.3

การดู 128 ครั้ง

อยากจะคุย EP1 | World Association Of Marching Show Bands

Kindergarten อ.3

การดู 94 ครั้ง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 80 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 82

ภาษาไทย ป.2

การดู 73 ครั้ง

การเขียนบทเรียนด้วย Text Editor - OBEC PLAY

ภาษาไทย ป.2

การดู 71 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 81

ภาษาไทย ป.2

การดู 69 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 15

ภาษาไทย ป.2

การดู 69 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 19

ภาษาไทย ป.2

การดู 66 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร | บทนำ

ภาษาไทย ป.2

การดู 66 ครั้ง

การสร้างเพลย์ลิสต์ - OBEC PLAY

ภาษาไทย ป.2

การดู 65 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 7

ภาษาไทย ป.2

การดู 65 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 63

ภาษาไทย ป.2

การดู 65 ครั้ง

ระบบลงเวลาทำงานออนไลน์ | C SYSTEMS

ภาษาไทย ป.2

การดู 64 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 20

ภาษาไทย ป.2

การดู 64 ครั้ง

การนำเข้าบทเรียนประเภท HTML5 VDO - OBEC PLAY

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

การดู 63 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 27

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

การดู 63 ครั้ง

สัตว์เลี้ยงของฉัน(MY PET)

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 62 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 17

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 62 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 28

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 62 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 34

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 62 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 9

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 61 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 30

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 61 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 51

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 61 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ไทย จะเรียนจ.สอนกันอย่างไร

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

การดู 60 ครั้ง

Space Time หยุดความคิดพิชิตจักรวาล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

การดู 60 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

การดู 60 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 40

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

การดู 60 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 56

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

การดู 60 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 72

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

การดู 59 ครั้ง

การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 59 ครั้ง

เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 59 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 3

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 59 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 18

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 59 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 26

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 59 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 70

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 59 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 74

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 58 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 5

ภาษาไทย ป.1

การดู 58 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 25

ภาษาไทย ป.1

การดู 58 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 2

ภาษาไทย ป.1

การดู 58 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 20

ภาษาไทย ป.1

การดู 58 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 52

ภาษาไทย ป.1

การดู 58 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 73

ภาษาไทย ป.1

การดู 57 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 26

ภาษาไทย ป.1

การดู 57 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ สร้างกระแสลม

Kindergarten อ.3

การดู 56 ครั้ง

The Ultimate Warm Up (โน้ต Snare Drum)

ดนตรีสากล อ.3

การดู 56 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 2

ดนตรีสากล อ.3

การดู 56 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 12

ดนตรีสากล อ.3

การดู 56 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 13

ดนตรีสากล อ.3

การดู 56 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 16

ดนตรีสากล อ.3

การดู 56 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 9

ดนตรีสากล อ.3

การดู 56 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 53

ดนตรีสากล อ.3

การดู 56 ครั้ง

เส้นทางสู่ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 55 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 24

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 55 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 66

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 55 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 38

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 54 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 77

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

Animated History of Poland

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 29

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 11

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 12

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 21

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 41

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 43

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 67

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 53 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 75

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 52 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 44

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 52 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 55

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 52 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 59

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 52 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 71

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ.3

การดู 52 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 4

ภาษาไทย ป.1

การดู 50 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 22

ภาษาไทย ป.1

การดู 50 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 1

ภาษาไทย ป.1

การดู 50 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 5

ภาษาไทย ป.1

การดู 50 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 25

ภาษาไทย ป.1

การดู 50 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 27

ภาษาไทย ป.1

การดู 50 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 36

ภาษาไทย ป.1

การดู 50 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 49

ภาษาไทย ป.1

การดู 50 ครั้ง

การสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยหลากหลายวิธีเรียน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

การดู 49 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 24

ภาษาไทย ป.1

การดู 49 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 57

ภาษาไทย ป.1

การดู 49 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 58

ภาษาไทย ป.1

การดู 49 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 69

ภาษาไทย ป.1

การดู 49 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 78

ภาษาไทย ป.1

การดู 48 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 79

ภาษาไทย ป.1

การดู 48 ครั้ง

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 8

ภาษาไทย ป.1

การดู 48 ครั้ง

"รับ - ผิด - ชอบ" หนังสั้นเด็กวัดจันทนารามฯ จันทบุรี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

การดู 48 ครั้ง

อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล

ดนตรีสากล ม.1

การดู 48 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 37

ดนตรีสากล ม.1

การดู 48 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 54

ดนตรีสากล ม.1

การดู 48 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 60

ดนตรีสากล ม.1

การดู 48 ครั้ง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 61

ดนตรีสากล ม.1

การดู 48 ครั้ง

เพลงกล่อมเด็กบทจันทร์เจ้า

ภาษาไทย ป.1

การดู 47 ครั้ง

หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 5 เล่ม 1

ภาษาไทย ป.5

การดู 47 ครั้ง