พรณรงค์ ทรัพย์คง


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1
 


เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คู่มือการใช้งานระบบ OBEC PLAY

ภาษาต่างประเทศ ม.5

คู่มือการใช้งานระบบ OBEC PLAY

วิทยาการคำนวณ อ.3