พระเจ้าตากสินกับเรื่องราวของพระยอดธง โดย นาวาเอกสุรสิทธิ์ สีผ่อง
สารคดี ทุกระดับชั้น เปิดดู 61 ครั้ง


ช่องของ ครูพรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

https://chan1.net/c9/
พระยอดธง เป็นพระในยุคโบราณ ทั้งสมัยอยุธยา ที่สร้างขึ้นจากผู้ที่นำทัพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ด้าน "พุทธคุณการปกป้องภยันตราย" จากข้าศึกศัตรู พิธีกรรมมีการมุ่งเน้นความมีชัย แคล้วคลาด ปัจจุบันจึงเป็นที่นิยมในการบูชาของเหล่าคนในวงการพระเครื่องมาโดยตลอดแสดงความคิดเห็น
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 8
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง
อยากจะคุย EP1 | World Association Of Marching S
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 94 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 5
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 67
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 36
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 16
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 56 ครั้ง
ตอนที่ 11 ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี (ตอนที่1)
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 29 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 18
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 45 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 18
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 59 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 84
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 75
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 13
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 56 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 1
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 3
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 59 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 22
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 64
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร | บทนำ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 66 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 2
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 58 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 2
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 56 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 53
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 56 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 15
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 69 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 4
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 31
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 11
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 28
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 62 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 17
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 51 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 51
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 61 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 14
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 25
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 50
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
ตอนที่ 4 กระดิ่งร้องทุกข์ - เดอะไดอารี่ บันทึกป
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 21
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 8
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 29
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 10
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 43 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 78
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 74
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 58 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 20
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 58 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 16
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 39
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 44 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 79
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง
ตอนที่ 5 การค้าเสรีเริ่มที่สมัยสุโขทัย - เดอะได
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 34 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 72
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 59 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 65
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 41 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 52
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 58 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 3
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 60 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 10
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 77
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 43
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 11
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 44 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team