พระเจ้าตากสินกับเรื่องราวของพระยอดธง โดย นาวาเอกสุรสิทธิ์ สีผ่อง
สารคดี ทุกระดับชั้น เปิดดู 61 ครั้ง


ช่องของ ครูพรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

https://chan1.net/c9/
พระยอดธง เป็นพระในยุคโบราณ ทั้งสมัยอยุธยา ที่สร้างขึ้นจากผู้ที่นำทัพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ด้าน "พุทธคุณการปกป้องภยันตราย" จากข้าศึกศัตรู พิธีกรรมมีการมุ่งเน้นความมีชัย แคล้วคลาด ปัจจุบันจึงเป็นที่นิยมในการบูชาของเหล่าคนในวงการพระเครื่องมาโดยตลอดแสดงความคิดเห็น
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 13
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 45 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 63
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 65 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 68
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 43 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 32
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 43 ครั้ง
ตอนที่ 5 การค้าเสรีเริ่มที่สมัยสุโขทัย - เดอะได
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 34 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 36
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 33
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 31
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 59
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 21
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 3
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 59 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 34
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 62 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 12
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 16
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 24
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 55 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 9
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 56 ครั้ง
ตอนที่ 14 ตามรอยพระพุทธบาท - เดอะไดอารี่ บันทึก
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 64
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 29
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 7
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 71
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 19
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 79
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 68 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 29
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 21
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
ตอนที่ 6 พระพุทธศาสนารุ่งเรือง - เดอะไดอารี่ บั
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 23 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 11
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 44 ครั้ง
พระเจ้าตากสินกับเรื่องราวของพระยอดธง โดย นาวาเอ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 61 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 48
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 27
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 39
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 44 ครั้ง
ตอนที่ 8 ต้นสายสัมพันธ์ไทย-จีน - เดอะไดอารี่ บั
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 51 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 58
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 35
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 44 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 44
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
ตอนที่ 11 ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี (ตอนที่1)
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 29 ครั้ง
ตอนที่ 9 ปฎิรูปการปกครอง - เดอะไดอารี่ บันทึกปร
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 25 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 75
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 61
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 49
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 2
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 56 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 20
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 58 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 83
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 44 ครั้ง
ตอนที่ 2 แผ่นดินพ่อขุนรามคำแหงมหาราช - เดอะไดอา
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 22
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 73
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 57 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 76
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 4
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 72
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 59 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team