พรณรงค์ ทรัพย์คง


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1


Drill Desing ATC 2010 VS ATC 2019

ดนตรีสากล

Covid - 19

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรามองเห็นสีได้อย่างไร - Colm Kelleher

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

ดาวเนปจูน | ดินแดนสุดขอบระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

Present Simple VS Present Continuous

ภาษาต่างประเทศ ม.1