นันทพร ภานุเวศ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


สื่อการสอนมัลติมีเตีย PPT

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 47 ครั้ง

ิฺBest Practice นิทานสอนใจ สายใยความรู้

ภาษาไทย ป.6

การดู 45 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ภาษาไทย ป.6

การดู 40 ครั้ง

สร้างบทเรียนออนไลน์ หุงหาอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 37 ครั้ง

สื่อมัลติมีเดีย สืบสานนาฏศิลป์โขน EP60

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

การดู 25 ครั้ง