สื่อมัลติมีเดีย การใช้เตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
วิทยาการคำนวณ ป.6 เปิดดู 37 ครั้ง


ช่องของ ครูนันทพร ภานุเวศ

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
ครูผู้สอน : ครูวณิดา ต่วนศิริ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/epis...แสดงความคิดเห็น
สื่อมัลติมีเดีย การใช้เตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปั
นันทพร ภานุเวศ
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
นันทพร ภานุเวศ
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
สื่อการสอนมัลติมีเตีย PPT
นันทพร ภานุเวศ
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 47 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team