สร้างบทเรียนออนไลน์ หุงหาอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 เปิดดู 37 ครั้ง

ช่องของ ครูนันทพร ภานุเวศ

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

การหุงข้าวแสดงความคิดเห็น
สร้างบทเรียนออนไลน์ หุงหาอาหาร
นันทพร ภานุเวศ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 37 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team