สื่อมัลติมีเดีย สืบสานนาฏศิลป์โขน EP60
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 25 ครั้ง

ช่องของ ครูนันทพร ภานุเวศ

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแสดงความคิดเห็น
สื่อมัลติมีเดีย สืบสานนาฏศิลป์โขน EP60
นันทพร ภานุเวศ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 25 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team