กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ภาษาไทย ทุกระดับชั้น เปิดดู 40 ครั้ง

ช่องของ ครูนันทพร ภานุเวศ

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์แสดงความคิดเห็น
ิฺBest Practice นิทานสอนใจ สายใยความรู้
นันทพร ภานุเวศ
ภาษาไทย... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 45 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นันทพร ภานุเวศ
ภาษาไทย... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team