สื่อการสอนมัลติมีเตีย PPT
วิทยาการคำนวณ ป.6 เปิดดู 47 ครั้ง

ช่องของ ครูนันทพร ภานุเวศ

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

สื่อการสอน Powerpointแสดงความคิดเห็น
สื่อการสอนมัลติมีเตีย PPT
นันทพร ภานุเวศ
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 47 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
นันทพร ภานุเวศ
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย การใช้เตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปั
นันทพร ภานุเวศ
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team