อลงกรณ์ มโนสัมฤทธิ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
สพป.อุดรธานี เขต 1


แบบฝึกหัด โปรแกรม scratch เบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 37 ครั้ง

บทความ

- -

การดู 32 ครั้ง

เนื้อหาส่วนประกอบของโปรแกรม scratch

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 31 ครั้ง

มารู้จักโปรแกรม Scratch กันเถอะ

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 25 ครั้ง