กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1


การสอนแบบ Active Learning

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การดู 52 ครั้ง

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สมรรถนะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 44 ครั้ง

การย่อยอาหาร

- ป.6

การดู 43 ครั้ง

เพลงคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 39 ครั้ง

หลักการนิเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 37 ครั้ง