กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1


การสอนแบบ Active Learning

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี