กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
 


การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี