พีรพล ภูโอบ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านผาสิงห์
สพป.อุดรธานี เขต 1


19. การสร้างทางเลือก (วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 5)

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 77 ครั้ง

สรุปประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 46 ครั้ง

การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 40 ครั้ง

สรุปประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2

การดู 39 ครั้ง

5. ขั้นตอนการแก้ปัญหา (วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 2)

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 36 ครั้ง

12. ตัวแปร (วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 4)

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 31 ครั้ง

ไดนาโม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 29 ครั้ง

8. ตัวแปรตัวดำเนิการ (วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 3)

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 29 ครั้ง

เล่าเรื่อง: สงครามโลกครั้งที่ 1 | Point of View

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3

การดู 27 ครั้ง

กรุงธนบุรี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3

การดู 26 ครั้ง