หลักการนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เปิดดู 37 ครั้ง


ช่องของ ครูกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1

การนิเทศครูวิทยาศาสตร์แสดงความคิดเห็น
อาหารหลัก 5 หมู่
สุริยา สาระณา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 45 ครั้ง
อาหารหลัก5หมู่ วิชาวิทยาศาสตร์
สุภาพร ขจรคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.6 | การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิง
ณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 41 ครั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
ศิริวรรณ อินทฤาชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 46 ครั้ง
การย่อยอาหารป.6
นงนุช จันทยุทธ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 57 ครั้ง
การย่อยอาหารป.6 (2)
นงนุช จันทยุทธ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
หลักการนิเทศ
กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
สารคดี โลกที่ไร้ขอบเขต ตอน สำรวจโลกต่างดาวนอกระ
หทัย สมมี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 41 ครั้ง
อัลกอริทึม
กนกวรรณ พรมดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 45 ครั้ง
ใบความรู้ มัลแวร์” หรือ “ไวรัสคอมพิ
ณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 74 ครั้ง
อาหารหลัก5หมู่
ศิริวรรณ อินทฤาชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
การย่อยอาหารป.6(3)
นงนุช จันทยุทธ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 33 ครั้ง
สารอาหาร
สุริยา สาระณา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 33 ครั้ง
เขียนผังงาน (อัลกอริทึม)
กนกวรรณ พรมดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
สื่อการสอน ความรู้เรื่องยาเสพติด
สุภาพร ขจรคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
ร่างกายของฉัน
Weerawit Phaamnat l
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 43 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
ศิริวรรณ อินทฤาชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
พิชัย แก้วเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร ป.6
ปาริชาติ ไทยสา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 89 ครั้ง
บทความ งานวิจัยในชั้นเรียน
ศิริวรรณ อินทฤาชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 30 ครั้ง
สื่อการสอน
กนกวรรณ พรมดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
การแก้ปัญหาด้วยการเขียนข้อความ (อัลกอริทึม)
กนกวรรณ พรมดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
สรุปความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พิชัย แก้วเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 51 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.6
จิราวรรณ เสนาลอย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 39 ครั้ง
วิดีโอ เรื่อง ปรากฏการณ์การเกิดข้างขึ้น - ข้างแ
นายจีระพันธ์ พรหมกูล
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 28 ครั้ง
หน่วยที่ 3 ระบบย่อยอาหาร
พิชัย แก้วเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 79 ครั้ง
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สมรรถนะ
กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 44 ครั้ง
ประโยชน์ของสารอาหาร
สุริยา สาระณา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 29 ครั้ง
ไฟฟ้า
อุบลรัตน์ แสงกล้า
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
ระบบร่างกาย
Weerawit Phaamnat l
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 43 ครั้ง
เทคโนโลยี ป.6
อำนาจ อ้อมนอก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
สารอาหาร ป.6
ปาริชาติ ไทยสา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 32 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.6 ระบบต่างๆในร่างกายคนdigestive r
ธิศวรรณ สุธน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 46 ครั้ง
ใบความรู้ซากดึกดำบรรพ์
จิราวรรณ เสนาลอย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง อาหารหลัก5หมู่
สุภาพร ขจรคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 41 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team