เพลงคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น เปิดดู 39 ครั้ง


ช่องของ ครูกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1

สร้างความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แสดงความคิดเห็น
บทความวิทยาศาสตร์
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
คู่มือสำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอ
กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 26 ครั้ง
น้ำพุไม่ใช้ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์
กัญญาณัฐ พวาศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 41 ครั้ง
การสอนแบบ Active Learning
กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
ค่ายict โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ปีการศึกษา
Sunisa Chawpracha
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 25 ครั้ง
สุขสันต์วันวิทยาศาสตร์
รณชัย คำนวน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 29 ครั้ง
เพลงคอมพิวเตอร์
กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
ไดนาโม
พีรพล ภูโอบ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 29 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team