มานะศักดิ์ หมื่นภักดี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดงนาคำ
สพป.หนองคาย เขต 1


ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 55 ครั้ง

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 51 ครั้ง

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 50 ครั้ง

ระบบสุริยะ ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 40 ครั้ง

กิจกรรมนันทนาการ #2

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

การดู 40 ครั้ง

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องร่างกาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 38 ครั้ง

การ์ตูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ตอนที่ 1

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 37 ครั้ง

ดาราศาสตร์ ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 35 ครั้ง

กิจกรรมนันทนาการ #1

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

การดู 32 ครั้ง

หุงหาและอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 31 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

การดู 29 ครั้ง

การนำเสนอผลการดำเนินงานภายในโรงเรียน

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

การดู 27 ครั้ง