มานะศักดิ์ หมื่นภักดี


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านดงนาคำ สพป.หนองคาย เขต 1
 


-

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ ม.1

Scratch

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

สุขศึกษา ป.6

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

สารคดี

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

วิทยาศาสตร์ป.5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.2