การ์ตูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ตอนที่ 1
วิทยาการคำนวณ ป.6 เปิดดู 37 ครั้ง


ช่องของ ครูมานะศักดิ์ หมื่นภักดี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงนาคำ สพป.หนองคาย เขต 1แสดงความคิดเห็น
การ์ตูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ตอนที่ 1
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team