การนำเสนอผลการดำเนินงานภายในโรงเรียน
สารคดี ทุกระดับชั้น เปิดดู 27 ครั้ง


ช่องของ ครูมานะศักดิ์ หมื่นภักดี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงนาคำ สพป.หนองคาย เขต 1แสดงความคิดเห็น
การนำเสนอผลการดำเนินงานภายในโรงเรียน
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team