กิจกรรมนันทนาการ #2
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 เปิดดู 40 ครั้ง


ช่องของ ครูมานะศักดิ์ หมื่นภักดี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงนาคำ สพป.หนองคาย เขต 1แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมนันทนาการ #2
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.6
เปิดดู 40 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.6
เปิดดู 29 ครั้ง
กิจกรรมนันทนาการ #1
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.6
เปิดดู 32 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team