ทำเว็บไซต์ ประเมิน PA ด้วย Canva
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 92 ครั้ง


ช่องของ ครูมานะศักดิ์ หมื่นภักดี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงนาคำ สพป.หนองคาย เขต 1แสดงความคิดเห็น
ทำเว็บไซต์ ประเมิน PA ด้วย Canva
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 92 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team